kontakt@torslandaridklubb.se

tork

ansök om manegekort

Här kan du ansöka om paddock-/manegekort. Beskriv dig själv, din häst, vilket stall ni står i samt vilka särskilda intressen ni har – allt som kan tänkas vara av intresse för dina klubbkamrater.
  • FULLKORT 2650 kr – Rätt att nyttja manegen och paddocken alla tider, alla dagar samt delta på träningar utan extra manegeavgift. Bundet till häst

  • DAGKORT 1325 kr – Rätt att nyttja manegen och paddocken vardagar 06:00-15:00, samt helger 06:00-09:00. Röda dagar som infaller på vardagar betraktas som vardagar. Vill man delta på träningar utanför dessa tider tillkommer en extra manegehyresavgift på 100 kr/träningstillfälle. Bundet till häst.

  • FLERHÄSTARSKORT DAG 4750 kr – Samma rättigheter som för ordinarie dagkort men är ej begränsat till antal hästar. Hästarna som avses nyttjas inom kortet skal ägas av kortinnehavare/vara under kortinnehavarens ansvar, ex. foderhäst eller inackorderad tillridning och skall kunna styrkas vid ev. förfrågan från styrelsen.

  • RABATTERING VID KÖP AV FLER ÄN 2 FULLKORT – 20% på tredje och efterföljande kort. Samma rättigheter som för ordinarie fullkort för samtliga köpta kort. Samtliga kort är bundna till häst.

  • NYTT : PADDOCK-KORT 500 kr – Kort för att endast nyttja paddocken finns nu tillgängligt! Kortet erbjuds halvårsvis (1/1 - 30/6 samt 1/7 - 31/12) för en kostnad av 500kr/termin. Precis som för övriga kort så krävs medlemsskap för alla ryttare som nyttjar kortet.

Ditt namn Hästens namn Din e-post Stall ni står i Period/termin ni önskar manegekort
Fulltidskort eller dagkort?
Fulltid (2650kr/termin)
Dagtid (1325kr/termin)
Flerhästarskort dag (4750kr/termin)
Paddock-kort (500kr/termin)
Beskrivning av dig/din häst Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in