kontakt@torslandaridklubb.se

tork

styrelse-

medlemmar

2024

Torslanda Ridklubb är en helt ideell förening. Klubben har ingen avlönad personal utan all administration av föreningen samt skötsel och underhåll av anläggningen sköts av medlemmar helt ideellt.

ToRK:s verksamhet styrs av en styrelse bestående av medlemmar. Styrelsen väljs på årsmötet. För daglig drift av stallverksamheten finns även en stallkommitté som består av medlemmar uppstallade på ToRK.

Har du frågor och synpunkter som du vill att Styrelsen skall behandla, skicka in din fråga mail till klubbens mailbrevlåda. Vid kontakt med Styrelsen var vänlig och använd mailen:  kontakt@torslandaridklubb.se. I specifika frågor går det även bra att maila respektive person i styrelsen (se nedan).

Här finner du mötesprotokoll från genomförda möten.

Ordförande

Mimmi ljungholm

Kontaktperson styrelsen i allmänhet, frågor från externa samt frågor som inte faller in under andras specifika ansvarsområden. Intresselista boxplats ToRK.

Maila Mimmi

kassör

Anne Johansson

Ekonomi och bokföring. Betalning av uppmärkta kvitton vid utlägg. Allt som har med in- och utbetalningar att göra. Godkännande av licenser i tdb.

Maila Anne

sekreterare & Informations-ansvarig

martina liew

Administration av protokoll och  informationsmaterial.  Administration av hemsida.  Informationsutskick medlemmar.  ToRK:s Facebook-sidor. Vice-ordförande.

Maila Martina

tävlings-ansvarig

emelie larsson

Frågor kring tävlingar, licenser, att tävla i lag för ToRK, ordförande tävlingssektionen.

Maila Emelie

anläggnings-ansvarig

Malin norin

Felanmälan trasiga inventarier stall samt kontaktperson för övriga fel på anläggning. Sammankallande för anläggningsdagar.

Maila Malin

ungdoms-ansvarig

Ebba johansson

Sammankallande för ungdomssektionen. Aktiviteter för klubbens ungdomar.

Kontakta Ebba/Ungdomssektionen

stall-kommittén

rebecca norén

Kontaktperson för stall- och hagfrågor. 

Maila Stallkommittén

suppleant

Anna Appelqvist

Projekt och övriga frågor.

Maila Anna

Suppleant

Pernilla gordon

Projekt och övriga frågor.

Maila Pernilla

medlems- och värdegrunds-ansvarig

Emma Lindén

Ansvarig för medlemsfrågor. Värdegrundsansvar. Medlemsaktiviteter och mjuka värden.

Maila Emma

tork

Andra

förtroendeuppdrag

2024

Revisorer:

  1. Ordinarie: Louise Öman

  2. Ordinarie: Helene Holtz

  3. Suppelant: Kicki Christensen

Valberedning:

  1. Sammankallande: Fredrika Vännman

  2. Ordinarie: Evelina Ketola

  3. Suppleant: Rebecca Larsson

  4. Suppleant: Nina Simic