kontakt@torslandaridklubb.se

tork

manegeregler

- Tänk på att vi har både unga ryttare och unga hästar – visa hänsyn!
- Aktivitet som skrämmer andra ekipage ska omedelbart avbrytas och får inte återupptas förrän övriga ryttare i manegen ger sitt godkännande.

Allmänna regler:

 • Håll ordentligt avstånd mellan hästarna och håll till höger vid möte

 • Ryttare på fyrkantspåret har företräde, den som rider tex. på en volt ska hålla sig innanför spåret

 • Halt gör man i mitten av en av volterna, då är du minst i vägen

 • Skritt rids innanför fyrkantspåret och inte i bredd

 • Då ingen lektion pågår får max 10 ekipage vara i manegen samtidigt

 • Godkänd ridhjälm med knäppt hakband ska användas

 • Häst får ej ledas/ridas i grimma utan skall bära någon form av träns/huvudlag (bettlöst är tillåtet)

 • Täcken och dylikt ska hängas/läggas på anvisad plats

 • Inga lösa hästar i manegen

 • Inga hundar i manegen när ridning pågår

 • Ridning med hörlurar är förbjudet (undantag vid ridning för tränare, se regler vid träning längre ner)

 • Gödsel från hästarna ska plockas upp snarast, be om hjälp och hjälp varandra

 • Viktigt att icke ridande som är i manegen inte står i vägen för ridande ekipage

Longering/Tömkörning/Körning

 • Det är tillåtet att boka in en tid för att longera/tömköra sin häst vardagar kl. 9-14. Bokning sker i kalendern enligt reglerna för ströträning (bokas max en vecka i förväg och senast 48h innan träningstillfället), ”Tömkörning” ska stå med i rubriken och ansvarig person för bokningen ska anges. Vid denna typ av bokning så gäller maxantal i manegen till 3 ekipage utöver den som bokat.

 • Övrig tid får longering och tömkörning endast påbörjas då det är max 2 ytterligare ekipage inne och de 2 ekipagen ger sitt samtycke, samt att ingen lektion pågår. Om fler ekipage kommer in under tiden har man 10 minuter på sig att avsluta pågående longering/tömkörning

 • Hästen skall vid longering vara inspänd

 • Ingen longering/tömkörning får ske under pågående träning

 • Körning är ej tillåten i manegen

 •  Gällande tömkörning vid träning – se regler vid träning längre ner

Hoppning

 • Hoppning är tillåten vid tider för fri hoppning, se manegekalendern. Vid fri hoppning får max 5 ekipage vara i manegen samtidigt

 • Utöver fri hoppningstid och då ingen lektion pågår, får max 2 enkelhinder på ena halvan av banan sättas upp. Det får då endast vara 2 ytterligare ekipage inne i manegen, och dessa måste ge sitt samtycke

 • I de fall den fasta hoppträningen onsdagar ojämna veckor är inställt, gäller fri hoppning kl. 18.30-21.30 (samma tid som ligger bokat för fri hoppning jämna veckor)

 • Hinder får stå kvar efter hoppträning (för att kunna nyttjas på fria hoppningen torsdag morgon) om träningen slutar kl. 20 eller senare

 • Gällande Hoppträning – se regler vid träning längre ner

Träning:

 • Vid träning får max 7 ekipage vara i manegen. Undantag får endast göras för den som skall rida fram för träning

 • Digital träning/träning på distans är tillåtet med samma regler som med tränare på plats. Pga. av alla säkerhet i manegen så ska ev. filmare vara placerad i något av manegens hörn eller på läktaren (så länge inte tränande ekipage är själva i manegen)

 • Endast en träning får pågå åt gången

 • Tränande ekipage ska lämnas företräde i den mån det är möjligt. 
  Hänsyn måste dock visas åt båda håll d.v.s. tränande ekipage måste oavsett också visa hänsyn till övriga ekipage i manegen – likväl som övriga ekipage ska i den mån de kan ge tränande ekipage företräde. Tänk på allas säkerhet!

 • Vid träning med hörsnäcka gäller vanliga manegenregler även för det tränade ekipaget. Detta med anledning av att det då är svårt för övriga ekipage i manegen att veta tänkt ridväg och har då svårt att anpassa sig, vilket medför säkerhetsrisk.
  Undantag från detta görs om tänkt ridväg meddelas ut till övriga ekipage i tid så att de har möjlighet att lämna företräde.

 • Manegen är stängd vid all ledarledd hoppträning oavsett antal ekipage.

 • Helgträning/clinic skall bokas i god tid i manegekalendern 

 • Ströträning får bokas max en vecka i förväg och senast 48h innan träningstillfället

 • Träningstider som ej avses nyttjas, skall avbokas i så god tid som möjligt

 • För att boka ströträning/helgträning/clinic skall tränaren vara godkänd av styrelsen

 • Ströträning får endast bokas för ekipage som innehar giltigt manegekort

 • Träning i tömkörning får endast hållas på vardagar innan kl. 14. Bokning sker i kalendern, ”Tömkörningsträning” ska stå med i rubriken och ansvarig person för bokningen ska anges. Vid denna typ av bokning så gäller maxantal i manegen till 3 ekipage utöver den som bokat.

 • Vid tömkörning på träning övrig tid (dvs. helger samt efter kl. 14 vardagar) gäller vanlig regel om tömkörning dvs, att det endast får påbörjas då det är max 2 ytterligare ekipage inne och att de 2 ekipagen ger sitt samtycke. Om fler ekipage kommer in under tiden har man 10 minuter på sig att avsluta pågående tömkörning.

Övriga regler

 • Klubben har rätt att stänga manegen.

 • För att rida i Torks manege krävs att ekipaget har ett giltigt manegekort (undantag organiserad träning, då betalas istället extraavgift in av ekipaget).

 • Medlemskap är obligatoriskt för innehavande av manegekort

 • Manegekortet skall sägas upp senast en månad innan terminens slut annars blir man betalningsskyldig för nästkommande termin. 

 • Manegekortsinnehavare skall, (liksom licensierade ryttare och uppstallade på ToRK), hjälpa till som funktionärer på tävlingar anordnade av ToRK.

 • Alla manegekortsinnehavare, eller representant för denne, skall delta på anläggningsdag en gång per år. 

 • Överträdelse av uppsatta regler för manegen kan innebära avstängning

 Uppdat. 2023-09