kontakt@torslandaridklubb.se

Säkerhet på tork

Torslanda Ridklubb har utsett en person som är säkerhetsansvarig på anläggningen. Säkerhetsrundor genomförs minst två gånger per år och brister åtgärdas.

Incidenter som sker på anläggningen skall omgående rapporteras till Säkerhetsansvarig, Kicki Christensson.