kontakt@torslandaridklubb.se

code of conduct

Torslanda Ridklubb

När du tävlar för Torslanda ridklubb företräder du klubben och du åtar dig därför:
  1. Att uppträda respektfullt mot alla i din omgivning; hästen, medhjälpare, andra tävlande, arrangörer, funktionärer m fl.

  2. Att alltid vara en bra klubbkamrat och stötta såväl på som utanför tävlingsbanan.

  3. Att tänka på säkerhet, både för din del, för hästens del och din omgivnings del.

  4. Att tala väl om klubben. Du är en representant för klubben såväl på tävlingsplatsen som på annan plats och i sociala medier. Det du tycker mindre bra om framför du istället internt i klubben.

  5. Att i samband med lagtävlingar alltid följa lagledarens uttagningar och anvisningar samt alltid verka för lagets bästa.

  6. Att medverka som funktionär vid klubbens tävlingar, eller annat åtagande efter godkännande, enligt den policy klubben tillämpar (f.n. vid minst två tillfällen per år).

I de fall ryttaren är under 18 år gäller dessa åtaganden även för målsman.

Vi i Torslanda ridklubb är glada över att du valt att tävla för vår klubb och kommer att:

  • Betala anmälningsavgiften för lagtävling, efter godkännande.

  • Lämna träningsbidrag inför lagtävling.

Vi är positiva till alla aktiviteter som främjar klubbkänsla och tar gärna emot förslag på aktiviteter samt delaktighet i genomförande, men måste godkänna förslagen innan genomförande sker.

- Styrelsen och tävlingssektionen, ToRK, okt-2013