kontakt@torslandaridklubb.se

tork

våra träningar

På ToRK erbjuder vi en rad olika tränare och träningstillfällen, både i hoppning och dressyr.

Varje tränare måste ha blivit godkänd av styrelsen innan denne får verka på ToRK. Gäller även strötränare. Här kan du ansöka om att få bli strötränare på ToRK.

Till tränare, här finner du en betalningsanvisning för träning av elever utan manegekort.

Till tränaransvariga, här är vad som ingår i ditt ansvar.

Bokning av manegen för te.x. strötränare sker via vår Boka.se kalender: www.boka.se/torkmanegen.

Manegen på ToRK

Det finns en grupp på Facebook för manegekortsinnehavare där det informeras om viktiga saker gällande manegen: Manegen på ToRK.